Kooste 5-6 vuotiaiden lasten vanhempien vanhempainillasta

1.12.2016

Vanhempainilta Lauttalan, Linnavuoren ja Siuron 5-6-vuotiaiden lasten huoltajille 9.11. 2016

Aiheena ”Eskarilaisesta koululaiseksi”

Mitä tarkeitä taitoja lapsi tarvitsee ja miten niiden oppimista voi tukea?

Koulukuraattori Hanna Kiuru johdatteli aiheeseen kertomalla omasta työstään koululla. Usein lapsen kokemat haasteet liittyvät itsetuntokysymyksiin.

Siksi hyvän itsetunnon luominen ja vahvistaminen on tärkeä asia jo varhain.

Itsetunto tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee ja tietää olevansa hyväksytty, arvokas, hyvä ja ainutlaatuinen. Hyvä itsetunto tarkoittaa myös sitä, että haluaa oppia sietämään epäonnistumiset, pettymykset ja virheet.

Huoltajat ja henkilökunta miettivät pienissä ryhmissä erilaisia itsetuntoa vahvistavia aihepiirejä ja asioista keskusteltiin yhteisesti lopuksi.

Ryhmätöiden aiheet ja tuotokset:

Vuorovaikutustaidot

Kuuntelemisen taitoa, rohkeutta ilmaista omaa kantaansa, odottaa omaa puheenvuoroansa, taitoa lukea tilanteita, toisen huomioon ottamista ja empatiaa.

Katsekontakti vuorovaikutustilanteissa vahvistaa nähdyksi ja kuulluksi tulemista.

Pysähdy ja ota aikaa.

Huomioi lapsen temperamentti.

Haastavista vuorovaikutustilanteista selvitään ja niistä opitaan.

Ideoita:

  • ”Valmistaudu päivän tärkeimpään kohtaamiseen” kun tulet hakemaan lastasi (kyltti portilla)
  • Puhehiiri ja -kapula, tms. sekä riitatilanteissa että keskusteluharjoituksissa
  • Vuorovaikutuksen rakentamisen taidot

Tunnetaidot

Kaikkien tunteiden salliminen, tunnistaminen ja sanoittaminen lapselle

Tunteiden käsittely (sietäminen ja purkaminen)

Aikuisen apua ja aikaa tarvitaan, tilaa tunteiden tulla ja mennä

Vaikeitakaan tunteita ei väistellä

Empatiakyvyn harjoittelua

Tunnetaidoista puhuminen lapsen tasoisesti

 

Suvaitsevaisuus

Aikuisen esimerkillä

Erilaisuuden ja erilaisuuksien hyväksymistä (eri-ikäiset, erinäköiset, erilaiset luonteet ym)

Avoin ja rehellinen keskustelu lapsen kanssa

Vanhemman tuki ja kannustus lapselle: Olet tärkeä sellaisena kuin olet. Tätä kautta lapsi oppii helpommin myös muiden erilaisuuden

Sen hyväksyntä, että asioista voidaan olla eri mieltä, se ei tarkoita, etteikö voi olla kavereita.

Suvaitsevaisuus on empatiaa toista kohtaan. Liika suvaitsevaisuus ei aina myöskään hyväksi.

Lukuhetkillä kirjoja, jotka käsittelevät erilaisuutta. Päiväkotien kotisivuille voisi kerätä kirjavinkkauslistaa.

Musta huumori, sarkasmi ja kaikki vitsit eivät sovi lapsille. Ei aina huomaa, että lapset oppivat näistä.

 

Arjen taidot. Minä osaan.

Mahdollistetaan erilaisia arjen toimintoja (pukeminen, kotityöt)

Otetaan lapsi mukaan kodin juttuihin

Ei tehdä lapsen puolesta

Annetaan mahdollisuus onnistumisiin

Muistetaan kehua arjen pienistäkin onnistumisista.

Vanhemman/aikuisen tuki

Lapsi kokee saavansa olla oma itsensä ja tätä kautta arvokas

Esimerkkinä oleminen, omat arvot, haastaminen

Kestää lapsen tunteet

Ei vaadita lapselta liikaa

Ulkonäköpaineet? Toiseen vertaaminen

Aikuinen itse arvostaa itseään

Luottaa, että aikuinen rakastaa, vaikka lapsi tekisi mitä vaan

Lapsen tukiverkko: Isovanhemmat, kummit, valmentajat, esikuvat…

Kiitos-sanan muistaminen

Oma malli

Positiivinen henki

Kehuminen ja kannustaminen

Anteeksipyytäminen lapselta

Kertoa oman haavoittuvuutensa lapselle, kaikki tekevät virheitä tai eivät osaa tai eivät voita..

Lapsen sallitaan kokeilla rajoja/taitoja

 

 

Hannalla oli mukana myös itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja kehittäviä kirjoja ja pelejä.

Tämä kooste päätettiin laittaa ilmoitustauluille ja päiväkotien kotisivuille.

Kotisivuille laitetaan myös vinkkilista kirjoista, jotka tukevat illassa käsiteltyjä asioita.

Koulukuraattorin palvelut ovat myös eskarilaisten käytettävissä Hanna Kiuru 040 1334113

hanna-katri.kiuru@nokiankaupunki.fi

Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!